Vad är solenergi?

Vad är solenergi?

Solen är en jätte i vårt solsystem, och en hjälte när det kommer till energiförsörjning. Det är solen som ger upphov till mycket av den förnybara energi som vi använder oss av på jorden: vindkraft, vattenkraft, biobränsle och naturligtvis solenergi.

När vi utnyttjar solenergi, det vill säga ljuset i solens strålar, för att omvandla det till elektricitet kallas det solkraft. Användandet av solkraft blir allt vanligare i Sverige, särskilt bland privata hushåll och fungerar ofta som en kompletterande energikälla. Under sommarhalvåret täcker det ofta helt upp för den befintliga elförbrukningen. Sedan slutet av 70-talet har solkraft använts till våra svenska fyrar och idag drivs samtliga fyrar helt av solkraft.

Energin i solstrålarna utvinns med hjälp av solcellspaneler. När solens strålar träffar ytan skapas elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida då elektroner frigörs och vill vandra mellan atomerna i cellen. Strömmen som uppstår är likriktad, varför den leds genom en växelriktare som riktar om till växelström och sedan leds ut på elnätet.