Vad är solenergi?

Vad är solenergi?

Solen är en jätte i vårt solsystem, och en hjälte när det kommer till energiförsörjning. Det är solen som ger upphov till mycket av den förnybara energi som vi använder oss av på jorden: vindkraft, vattenkraft, biobränsle och naturligtvis solenergi.

När vi utnyttjar solenergi, det vill säga ljuset i solens strålar, för att omvandla det till elektricitet kallas det solkraft. Användandet av solkraft blir allt vanligare i Sverige, särskilt bland privata hushåll och fungerar ofta som en kompletterande energikälla. Under sommarhalvåret täcker det ofta helt upp för den befintliga elförbrukningen. Sedan slutet av 70-talet har solkraft använts till våra svenska fyrar och idag drivs samtliga fyrar helt av solkraft.

Energin i solstrålarna utvinns med hjälp av solcellspaneler. När solens strålar träffar ytan skapas elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida då elektroner frigörs och vill vandra mellan atomerna i cellen. Strömmen som uppstår är likriktad, varför den leds genom en växelriktare som riktar om till växelström och sedan leds ut på elnätet.

Vattenfall har en bra film som förklarar hur solenergin kan omvandlas till elektricitet.